Waarom woningventilatie ?

Vroeger was het ventileren van woningen geen probleem. Er waren immers genoeg spleten en kieren die voor ventilatie zorgden.
Moderne nieuwbouw-en renovatieprojecten streven vandaag naar een maximale isolatie. Hierdoor kan er geen lucht meer ontsnappen zonder ventilatiesysteem. Waar warmte niet naar buiten kan, kan verse, zuurstofrijke lucht niet naar binnen.
Resultaat: een vochtig, zuurstofarm en ongezond binnenklimaat. Dit leidt tot gezondheidsklachten zoals allergie├źn, hoofdpijn, sufheid en beschadigt op termijn uw woning of gebouw..

Wat is ventileren?

Ventileren is verse lucht aanvoeren en vervuilde lucht, die schadelijke stoffen, geuren en vocht bevat, afvoeren. Voor elke hoeveelheid afgevoerde lucht moet evenveel verse lucht worden aangevoerd.
Bij gecontroleerde ventilatie komt verse lucht binnen langs de "droge ruimtes" (woonkamer, slaapkamer). Vervuilde lucht wordt afgevoerd via "vochtige ruimtes" zoals badkamer, toilet en keuken. Via roosters of spleten onder de deuren is luchtdoorstroming van droge naar vochtige ruimtes mogelijk

EPB-normen voor ventilatie.

Sinds 1 januari 2006 moeten nieuwbouw en verbouwingen met bouwvergunning voldoen aan de EPB-regelgeving ( Energieprestatie Binnenklimaat). Een zeker niveau van thermische isolatie en energieprestatie is hiervoor vereist. Bij nieuwbouwwoningen en renovatie is een minimale, gecontroleerde ventilatie nodig. De nodige luchtverversingsdebieten die moeten kunnen worden gerealiseerd worden vastgelegd in de norm NBN D50-001 waarnaar het EPB besluit van het Vlaamse gewest verwijst.

Mogelijke ventilatiesystemen

Onderstaande woningventilatie systemen kunnen ingezet worden : (bron Renson)

Systeem C Systeem C+ Systeem D
natuurlijke toevoer van verse lucht en mechanische afvoer van vervuilde lucht. natuurlijke toevoer van verse lucht en mechanische afvoer van vervuilde lucht. mechanische toevoer van verse lucht en mechanische afvoer van vervuilde lucht.

Het algemeen principe van ventilatie in woningen is het afvoeren van de vervuilde lucht via de natte ruimtes en het toevoeren van verse lucht via de droge ruimtes.Voor de classificatie van de te ventileren ruimtes en de opgelegde ventilatiedebieten verwijzen wij naar de norm NBN D 51.001, waarnaar de EPB regelgeving trouwens verwijst.:

Premies voor enerziezuinige ventilatiesystemen

Voor ventilatiesystemen met warmteterugwinning en mits voldaan wordt aan vooraf opgelegde minimum eisen , worden afhankelijk van de regios belangrijke premies toegestaan door de de netbedrijven EANDIS en INFRAX en het Brussels iNstituut voor Milieu BIM. Voor gedetailleerde inlichtingen dienaangaande consulteer de nuttige links.

Woningventilatie een must voor een gezond woonklimaat

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11