Een klare service


Service is bij onze firma geen ijdel woord en is allesomvattend. De service begint vanaf de offerte en loopt als een rode draad verder over het adviserend gesprek, de planning, de plaatsing, de inbedrijfname, de oplevering, en wordt logisch verder gezet in een planmatig onderhoud en eventuele herstellingen.

Voor een snelle, efficiente en duurzame service is een directe en nauwe samenwerking met onze professionele partners van groot belang. Deze partners werden daarom zorgvuldig uitgekozen. Bij de keuze werd niet alleen de kwaliteit van de materialen in acht genomen maar ook de slagkracht van de firma wat betreft de ondersteuning voor en na verkoop, de innovatieve kracht, en duuzaamheid. In de rubriek "partners" op deze site vindt een overzicht van de firma's waarmee we samenwerken.

Kwaliteit en efficientie

De firma GVK levert kwaliteit en eficienttie op het vlak van nieuwe installaties, renovaties en onderhoud.

 • Nieuwe installaties

  De firma GVK biedt ervaring in de installatie van verwarming, sanitair, woningventillatie, zonnesystemen, Modern aangepaste plaatsingstechnieken en montagemateriaal, technisch doordachte oplossingen en hun doelmatige planning in directe en nauwe samenwerking met de professionele partners verzekeren een snelle, efficiente en termijnvaste uitvoering van de opdrachten.

 • Renovaties

  In direct overleg met de klant wordt gezocht naar de meest efficiente en economische oplossing voor de geplande renovatiewerken op het vlak van verwarming, sanitair, woningventillatie, zonnesystemen, kachels en inbouwhaarden.
  Bij het ontwerp en de adviserende gesprekken worden uiteraard de te verwachten energiebesparing , de kosten-baten analyse, de milieubelasting, de plaatsingsomstandigheden nauwgezet en doordacht in acht genomen.

 • Onderhoud

  Voor verwarming, sanitaire installaties, woningventilatie, onderhoudt GVK uw installaties in optimale omstandigheden met aangepaste onderhoudschema's en uitgebreide ondersteuning door middel van een depannagedienst.

  De slogan "Geen behoud zonder onderhoud" is zeker van toepassing op verwarmingsinstallaties.
  Door een regelmatig en planmatig onderhoud wint u op drie fronten : u bespaart kostbare energie, u vrijwaart het leefmilieu, en houdt uw installatie in optimale conditie.

  Trouwens sedert 01 juni 2007 is een periodiek onderhoud van alle verwarmingsinstallaties in de regio Vlaanderen verplicht. Inderdaad op 8 december werd het nieuwe Vlaamse besluit betreffende het onderhoud en nazicht van centrale verwarmingsinstallaties goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit decreet beschrijft dat vanaf die datum alle centrale verwarmingsinstallaties op gas, vloeibare en vaste brandstof periodiek moeten onderhouden worden, een keuring bij eerste indienststelling moeten ondergaan en een eenmalige verwarmingsaudit moeten krijgen indien ze de leeftijd van 15 jaar of ouder hebben bereikt..

 

Een planmatig en efficient onderhoud verlaagt uw stookkosten en vrijwaart ons leefmilieu

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11