Ventilatorbrander voor olie en gas

Oliebrander WL - Abb.: Max Weishaupt GmbhDe gekende klassieke ventilatorbrander blijft nog steeds het kernstuk van een verwarmingsinstallatie daar deze ervoor zorgt dat de brandstof via een verbranding met lucht omgevormd wordt naar warmte.
Als brandstof worden hoofdzakelijk gasolieverwarming en aardgas aangewend..

Toepassingsgebied

De ventilatorbrander wordt voornamelijk als voorzet- of opbouwbrander op een vloerstaande stookketel ingezet :

  • ter vervanging van een oude brander op een bestaande alsnog efficiente stookketel
  • als kernstuk voor een nieuwe moderne stookketel

De vervanging van een oude brander door een nieuwe kan dikwijls tot merkelijke energiebesparing leiden en uw investering is niet verloren daar deze later op een moderne ketel kan herbruikt worden.

Ontwikkeling

In de loop van de jaren heeft het klassieke branderconcept uiteraard nieuwe ontwikkelingen ondergaan en werden speciaal de laatste jaren op het vlak van de emissie aan schadelijke stoffen uitermate scherpe eisen opgelegd, waardoor de moderne brander met de zogenoemde LowNox technologie zijn intrede heeft gedaan.

De bouwkenmerken van een moderne stookoliebrander zijn :

  • plaatsbesparend: door zijn compakte bouwwijze
  • servicevriendelijk door een overzichtelijke schikking en bereikbaarheid van alle componenten
  • precies en veilig door digitale sturing en controle
  • energiebesparend door motorisch dichtsluitende luchtklep en brandermotor met laag vermogen
  • milieuvriendelijkdoor zijn LowNox-technologie

Economisch en milieuvriendelijk

W-brander  - Abb.: Max Weishaupt Gmbh Efficiƫnt stoken en milieubescherming zijn in de verbrandingstechniek geen tegenpolen. Wel in tegendeel: systemen die principieel het brandstofverbruik laag houden, reduceren ook merkelijk de uitstoot aan schadelijke stoffen voor de natuur en het klimaat.

De LowNox-technologie in de moderne verbrandingstechniek, die vooral door het koelen van de vlamtemperatuur en een verbeterde menging van brandstof en verbrandingslucht, de schadelijke uitstoot van stikstofoxiden ( chemische formule NOx ) duidelijk reduceert.
De stikstofoxiden hebben als zogenaamde "zure regen" , dewelke o.a. onze wouden aangrijpt, een treurige beroemdheid.

De wetgever heeft enkele jaren terug (KB van januari 2005) voor ventilatorbranders scherpe emissiegrenswaarden opgelegd wat betreft stikstofoxiden, koolstofmonoxiden (CO) en roet (zuivere koolstofdeeltjes), die zondermeer de basis uitzetten voor moderene energiebesparende en milieuvriendelijke ventilatorbranders.

...Energiebesparing brandend actueel

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11