De Vlaamse Regering bekrachtigde op 18 november 2011 het wijzigingsdecreet, dat op 9 november 2011 in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd aangenomen.De voornaamste wijzigingen worden in de annex (pdf-bestand 0,6 Mb) in detail besproken, onder andere:

• de verplichte voorafberekening voor de start van de werkzaamheden;
• de ingevoerde mogelijkheid om registraties van verslaggevers te schrappen of te schorsen;
• de aangepaste handhaving bij niet-correcte rapportering of projecten die niet voldoen aan de gestelde EPB-eisen.

Daarnaast bevat het wijzigingsdecreet enkele aanpassingen om een decretale basis te bieden voor de omzetting van de gereviseerde richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen.

Het betreffen artikelen met betrekking tot de Europese verplichtingen om bijvoorbeeld in 2021 bijna-energieneutraal te bouwen, in bepaalde gevallen systeemeisen op te leggen, een minimumaandeel hernieuwbare energie te voorzien in nieuwbouw. Die aspecten zijn decretaal voorzien, maar kennen nog geen uitvoering.

Bron: EPB-Nieuwsbrief 2011-09

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11