De brochure licht de energieprestatieregelgeving toe en geeft aan hoe u op een eenvoudige en doordachte manier meer energie kunt besparen bij het bouwen en verbouwen van een woning. Zoals in alle Europese landen moet iedere bouwer en verbouwer sinds 2006 in Vlaanderen aandacht schenken aan energiebesparende maatregelen.

 Deze brochure kan u raadplegen, downloaden of bestellen op de hiernavolgende websitelink van de Vlaamse overheid

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11