"Uitreksel uit Nieuwsbrief EPB N° 2011-04 (juni)"

Eind vorig jaar werd een voorstel van wijziging van de energieprestatieregelgeving opgemaakt naar aanleiding van de gereviseerde Europese EPBD-richtlijn en de tweejaarlijkse evaluatie door het VEA.

Op voorstel van Vlaams minister Freya Van den Bossche, hechtte de Vlaamse Regering op 20 mei 2011 haar definitieve goedkeuring aan het wijzigingsbesluit Op 6 mei 2011 werd ook het wijzigingsdecreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Vermoedelijk zal het wijzigingsdecreet voor het zomerreces worden gestemd in het Vlaams Parlement.
De voornaamste wijzigingen werden al eens gecommuniceerd in onze EPB-nieuwsbrief van december 2010, na de eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Het E-peil wordt verstrengd in twee stappen:

• E70 voor stedenbouwkundige aanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2012;
• E60 voor stedenbouwkundige aanvragen of meldingen vanaf 2014.

Om de kwaliteit van de gebouwschil te verbeteren, wordt vanaf 2012 de K-peileis verlaagd naar K40 en worden de U- en R-waarde-eisen in twee stappen, in 2012 en 2014, verstrengd. Daarnaast wordt een nieuwe eis ingevoerd, namelijk een maximum op de netto-energiebehoefte voor verwarming van woongebouwen.

U kunt de annex (pdf-bestand 1,1 MB) van die nieuwsbrief nog eens nalezen op de VEA-website.
Het ontwerpbesluit van december 2010 werd quasi niet meer gewijzigd, op één uitzondering na, namelijk de maximale U-waarde van de buitenmuren.

Het eerste voorstel was om de maximale U-waarde-eis voor buitenmuren te verlagen naar 0,35 W/m²K vanaf 2012 en naar 0,30 W/m²K vanaf 2014.
Na het advies van de SERV en de Mina-Raad is het verstrengingspad voor de buitenmuren aangepast naar 0,32 w/m²K vanaf 2012 en 0,24 W/m²K vanaf 2014. Uit de economische studie, uitgevoerd in opdracht van het VEA in 2008, bleek 0,24 W/m²K ook overeen te komen met het economische optimum.

Hier kunt u de samenvattende tabellen van de U- en R-waarde-eisen vanaf 2012 (pdf-bestand 0,2 MB) en 2014 (pdf-bestand 0,2 MB) bekijken.

Eenmaal het Vlaams Parlement het wijzigingsdecreet heeft gestemd, zal het VEA in een volgende EPB-nieuwsbrief een uitgebreide toelichting geven over de diverse wijzigingen op het vlak van EPB-berekeningsmethodiek, procedures …

 

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11