"Uitreksel uit Nieuwsbrief EPB N° 2011-07 (september)"

De EPB-nieuwsbrief 2011-04 (juni) meldde al dat de Vlaamse Regering op 20 mei 2011 haar definitieve goedkeuring had gehecht aan een aantal wijzigingen aan het Energiebesluit van 19 november 2010.
Op 29 augustus 2011 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De voornaamste wijzigingen, namelijk de verstrenging van de EPB-eisen in 2012 en 2014, werden al eerder toegelicht.
Het wijzigingsbesluit van 20 mei 2011 omvat echter ook een aantal wijzigingen aan bepaalde bestaande EPB-eisen en aan de berekeningsmethodiek.
In annex 1 (pdf-bestand 1,2 MB) bij de EPB-nieuwsbrief worden alle wijzigingen in detail toegelicht en wordt vermeld voor welke dossiers, en vanaf wanneer, de wijziging van toepassing wordt.

Sommige wijzigingen gaan pas van kracht voor stedenbouwkundige aanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2012 of 2014. Andere wijzigingen gaan al van kracht 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, namelijk vanaf vandaag, 8 september 2011.

Op 6 mei 2011 werden ook een aantal wijzigingen aan het Energiedecreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Het is nog even wachten op de stemming van het gewijzigde Energiedecreet in het Vlaams Parlement. Na die stemming zal het VEA via een volgende EPB-nieuwsbrief ook een uitgebreide toelichting geven over de diverse wijzigingen op decreetsniveau, namelijk op het vlak van de voorafberekening, de procedures, de boetes …

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11