In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend worden verbouwd, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald.

De nieuwe eis is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peil-eis geldt. Voor kantoren en scholen van publieke organisaties geldt de verplichting al voor aanvragen vanaf 1 januari 2013.

De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) en is via een wijziging van het Energiebesluit, opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving. Dat wijzigingsbesluit werd door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd op 28 september 2012.

In de annex (pdf-bestand 0,3 MB) krijgt u meer informatie over wat de wijziging precies inhoudt, welke stappen moeten worden genomen en wat ergebeurt als het bouwproject niet voldoet aan de gestelde eisen.

Bron: EPB-nieuwsbrief : EPB-nieuwsbrief 2012-11

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11