De kracht van voorbereiding


De nieuwbouw of de renovatie van uw verwarmingsinstallatie vraagt een goede voorbereiding.
Bij de planning van uw project stoot u zeker op vele vragen zowel op economisch als technisch vlak als :
Hoe kies ik de optimale branstof voor mijn project ?
Zijn er fiscale tegemoetkomingen voor mijn project ?
Worden premies toegekend door lokale instanties als de gemeente, de netbeheerders en de provincie ?
Welke onderhoudsverplichtingen en aanbevelingen zIjn van toepassing ?
Worden subsidies worden toegekend door de federale en de regionale overheden ?
Welke punten moet ik bij de globale planning van mijn nieuwbouw of renovatie in acht nemen?

Onderstaand vindt u een beperkte opsomming van nuttige links die, zonder uiteraard volledig te kunnen zijn een hulpmiddel en bron van informatie zijn bij de uitbouw en het ontwerp van uw project.


Nuttige websites voor de planning van uw verwarming

www.informazout.be Informatiecentrum over verwarmen van gebouwen met mazout.
www.aardgas.be Website van het FIGAS en het KVBG met informatie over handelingsbevoegdheid, lijst met gehabilliteerde installateurs en van de HR+ gastoestellen.
www.eandis.be Onhafhankelijke dienstverlening aan de Vlaamse gemengde distributiebeheerders: Premies Rationeel energieverbruik
www.energiesparen.be Website van het Vlaams Energieagentschap met uitgebreide energiespecifieke informaties
www.minfin.fgov.be Ministerie van Financiën
Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen
Inkomsten 2010 (aanslagjaar 2011)
www.mineco.be Ministerie van economische zaken met informatie over energie en energieprijzen.
www.wtcb.be Website van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) met een databank van publicaties en informatie over bouwproducten.
www.ubbu-ics.be/ Belgische installateurs van Centrale Verwarming, Sanitair, Klimaatregeling en aanverwante beroepen
www.binnenklimaat.be Korte film van 3min over het thema :
"Waarom ventileren ?"
     

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11