Van de onderneming:

Groothandel Verwarming Konstruktie nv
Schaliënhoevedreef 1 A
Ondernemingsnummer 0407.187.291
RPR Antwerpen, Afdeling Mechelen:
E-mail:
Tel.nr : +32 (0)15 20 65 65

Hierna genoemd als “GVK” 
 

HOSTING

De webruimte www.gvk-hvac.be wordt gehost door:

One.com Nederland
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam Nederland
Faxnr: +31 (0)20 890 3826

De privacyverklaring van dit hostingsbedrijf vindt u op de website: https://www.one.com/nl/

WEBSITE

De website “https//www.gvk-hvac.be” werd heel zorgvuldig samengesteld. GVK kan echter niet instaan voor de juistheid van de geleverde informatie. GVK sluit dan ook alle verantwoordelijkheid uit voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks resulteert uit het gebruik van deze website, behalve ingeval van opzettelijke misleiding of grove nalatigheid vanwege GVK. 

De specifieke kenmerken, toelichtingen en technische specificaties van de producten die voorgesteld worden op deze website kunnen onderworpen zijn aan wijzigingen op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht. 

Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren dat GVK het verzoek niet kan afhandelen. 

Deze website bevat koppelingen naar andere websites. GVK kan niet aansprakelijk zijn voor de bescherming van gegevens of de inhoud van deze websites.

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11