Condensatietechniek bereikt nagenoeg 110 procent

Condenserende gaswandketel Logana plus GB172 Bron BuderusMeer dan alles: hoe is dit te verklaren ?
Een verwarmingssysteem met condensatietechniek is door de biezondere constructie van de warmtewisselaar in staat niet alleen de voelbare warmte van de rookgassen op te nemen maar ook de latente warmte van de waterdamp aanwezig in de rookgassen. Door de condensatie van de rookgassen wordt niet alleen de stookwaarde (Ho) van de brandstof opgenomen maar ook de bovenste verbrandingswaarde (Hb) van de brandstof benut. De beide waarden hebben betrekking op de warmtehoeveelheid die bij de verbranding vrijkomt. De bovenste verbrandingswaarde geeft daarbij de de totale terugwinbare warmte aan , dus ook de in de waterdamp gebonden energie, die bij andere systemen onbenut langs de schoortseen in de atmosfeer verloren gaat.

Het verschil tussen de stookwaarde en de bovenste verbrandingswaarde is afhankelijk van de brandstof. Bij aardgas bedraagt het verschil 11 procent , en het stookrendement dat steeds ten opzichte van de stookwaarde van de brandstof bepaald wordt , kan hiermee de theoretisch waarde van 111 procent bereiken. Door hoogperformante warmtewisselaars in de condensatieketels worden de rookgassen nagenoeg tot de terugloop temperatuur van het stooksysteem afgekoeld en worden rendementen van nagenoeg 110 procent bereikt , aldus dicht bij de fysische grenswaarde

De teruglooptemperatuur is bepalend voor de condensatie

Hoeveel condensatie tenslotte kan benut worden, hangt vooral van de temperatuur van het stooksysteem af. Des te koeler het verwarmingswater naar de het condensatietoestel terugstroomt , des te meer warmte kan aan de rookgassen onttrokken worden en des te groter is de benutting van de condenserende waterdamp.

De planning van uw condensatiesysteem

De optimaale koppeling van het condensatietoestel in de totaale verwarmingsinstallatie is derhalve zowel voor nieuwbouw als renovatie van grote betekenis en volgende punten zijn hierbij in acht genomen :

  • De keuze en dimensionering van een aangepast verwarmingssysteem dat bij voorkeur met de laagst mogelijke vertrektemperatuur werkt en aldus een optimaal lage teruglooptemoeratuur verzekert. (vloerverwerming, radiatoren voor lage temperatuurverwarming). Hieruit blijkt de betekenis van de dauwpunttemperatuur. Des te hoger het dauwpunt des te groter is de mogelijkheid tot benutting van de condensatietechniek.
  • De hydraulische koppeling van het condensatietoestel met het verwarmingssysteem zo ontwerpen dat op elk moment de laagst mogelijke teruglooptemperatuur naar het toestel gevoerd wordt. ( desgevallend eventwichtsfles, toerentalgeregelde pomp, low-energie circulatiepomp gebruiken)
  • Een aangepaste regeling inzetten met weersafhankelijke regeling en sturing van meerdere stookkringen
  • Een speciaal aan de woning aangepast rookgassysteem zorgt voor een probleemloze afvoer van de verbrandinggssen .

Optimale verbranding met uiterst lage emissie aan schadelijke stoffen

De techniek van de condensatiestellen heeft er ook toe geleid dat verbrandingstechnisch uitermate lage emissiegrenswaarden worden bereikt wat betreft stikstofoxiden (NOx) en koolstomonoxiden (CO). Derhalve leveren deze toestellen op basis van hun uitermate energiebesparend karakter een duidelijke bijdrage tot de bescherming van het leefmilieu.

WTC doorsnede - Source Weishaupt

In direct overleg met u bepalen wij het best geschikte verwarmingssysteem en de optimale hydraulische koppeling voor uw condensatietetechniek

GVK nv, Schaliënhoevedreef 1A, 2800 Mechelen, Tel 015.20.65.65, Fax 015.29.11.11